Home is where the heart is.


Workshops met paarden

Communicatie tussen paarden onderling bestaat over het algemeen uit lichaamstaal. Dit is bij mensen niet anders, alleen zijn we ons daar vaak niet bewust van. Doordat paarden je gedrag kunnen spiegelen kom je veel over je eigen communicatiepatronen en gedrag te weten. De confrontatie met een paard en jezelf in gevoel is een geweldige ervaring. Het zal je inzichten en vaardigheden in communicatie enorm kunnen verrijken.

Een paard wil graag geleid worden. Als hij een goede leider in je vindt, zal hij zijn best doen je te begrijpen. Hij focust zich op jou en zal je geheel vertrouwen. Hij heeft echter ook een aangeboren rechtvaardigheidsgevoel. Als je jezelf niet als waarachtige leider opstelt, zal hij je dat tonen door zich af te sluiten, je te negeren of zich zelfs van je af te keren. Om werkelijk effectief te zijn in je verbale en non-verbale gedrag is het noodzakelijk de belangen van het paard te (her)kennen. Zonder dwang of intimidatie kan er dan verbondenheid en samenwerking ontstaan.

Bij het werken met paarden komen verrassende en afwisselende ontmoetingen tot stand, waarbij het paard het gedrag van mensen en de emoties die daarbij horen, spiegelt. De aanwezige twijfel, angst, onzekerheid, hardheid, gebrek aan initiatief of het onduidelijk zijn, wordt zodoende zichtbaar. Ook liefde, zachtheid, openheid, empathie, ruimte en stilte kunnen zich hierdoor openbaren.

Door het zichtbaar worden van gedrag en communicatie kunnen er parallellen getrokken worden naar relaties, werksituaties, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen (of juist het ontbreken daarvan). Deze bewustwordingen kunnen ook gebruikt worden in een vervolgtraject, of leiden tot aanscherping door bijvoorbeeld het volgen van een (individueel) coachingsprogramma.

Bedrijven

Dat wat je motiveert levert energie op en is de drijvende kracht van iedere onderneming en wederzijds belang van zowel werknemer als werkgever. Resultaatgerichtheid gekoppeld aan een stimulerende doelstelling met een uitdagende resultaatverwachting is van essentieel belang. Wanneer de deelnemer(s) voldoende gemotiveerd is (zijn) en er een duidelijke vraagstelling aanwezig is, is er goede begeleiding mogelijk en kan men het proces van coaching ondersteund door getrainde paarden en ervaren begeleidende trainers in en aan gaan. Door een nieuw, zingevend referentiekader zal er een verandering in bewustwording, communicatie en energie tot stand gebracht worden, zowel zakelijk als ook privé.

Grootte van de groep

Workshops voor particulieren bestaan uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Daarbij zijn twee trainers aanwezig. Voor eventuele opvang van de deelnemer(s) kan een trainer, die tevens personal coach is, zorg dragen. Voorafgaand aan de workshops kunnen de deelnemers per mail of telefoon een coachingsvraag stellen aan de trainers.

Workshops voor bedrijven bestaan uit maximaal 15 deelnemers, waarbij 3 trainers aanwezig zijn, of 2 trainers en een assistent(e) coach. De inhoud van deze workshops worden in overleg met de opdrachtgever op maat samengesteld.

Individueel

Ook is het mogelijk individueel deel te nemen aan een coachtraject met het paard. Voorafgaand aan dit gesprek zal er een intakegesprek plaatsvinden om de coachingsbehoefte zo duidelijk mogelijk vooraf in beeld te brengen.

Voor verdere informatie over inhoud, data en kosten van de workshops kan via het contactformulier of telefoon contact met ons worden opgenomen.

Website: equi-essence.nl